Klimahensyn i fondsforvaltning

Statsminister Erna Solberg deltok i dag på en rundebordskonferanse i Paris om hvordan klimahensyn kan integreres i forvaltningen av langsiktige fond.

– Både Frankrike og Norge har høye klimaambisjoner, og vi ønsker å samarbeide ytterligere for å støtte opp om FNs bærekraftsmål og gjennomføring av Parisavtalen. Emmanuel Macrons engasjement er i så måte svært viktig, sier statsminister Erna Solberg.

I forbindelse med klimatoppmøtet i desember 2017 tok den franske presidenten initiativ til at en gruppe statlige investeringsfond skulle utarbeide et rammeverk for hvordan forhold knyttet til miljø-, samfunns- og selskapsstyring (ESG) kan integreres i fondenes forvaltning. Statens pensjonsfond utland (SPU) ble invitert til å delta i arbeidsgruppen sammen med ledere fra fem andre av verdens største internasjonale statlige investeringsfond. Macron mottok i dag et rammeverk fra denne gruppen.    

– Rammeverket kan bidra til økt kunnskap om de finansielle virkningene av klimaendringer. Rammeverket kan også bidra til at investorer tar hensyn til disse forholdene på en konsekvent og systematisk måte i sin forvaltning, sier statsministeren.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra investeringsfondene i Qatar, Saudi-Arabia, Kuwait, De forente arabiske emirater, New Zealand og Norge. Det var SPUs leder Yngve Slyngstad som la fram rammeverket.

– Norges innsats i arbeidsgruppen og i utformingen av disse retningslinjene har vært viktig, sier Solberg. 

Bilateralt møte med Macron
Solberg og Macron møttes også til et bilateralt møte. Møtet handlet blant annet om flere felles utfordringer for Europa, Norge og Frankrike.

– Utfordringene på migrasjon, handel, sikkerhet og klima må løses internasjonalt, og både Frankrike og Norge ønsker et tettere internasjonalt samarbeid, også på disse områdene, sier Solberg.

 

Til toppen