Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klimamøte i Bangkok

Parisavtalen var en milepæl i kampen mot klimaendringene. Nå er det viktig at avtalen får et klart regelverk. Derfor har FN innkalt til en ekstraseksjon i Bangkok denne uken for å få fortgang i forhandlingene.

- Skal Parisavtalen virke etter hensikten, er vi avhengige av at alle verdens land blir enige om et sterkt, felles regelverk under avtalen. Det gjenstår mye arbeid, og derfor er dette forhandlingsmøtet svært viktig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regelverket det forhandles om nå, skal vedtas på klimatoppmøtet i desember som i år holdes i Katowice i Polen.

– Det viser seg at klimaendringene skjer enda raskere enn forventet. Parisavtalen sier at vi skal begrense oppvarmingen av jordkloden til under 2 grader, og helst ned mot 1,5 grad. Da trenger vi mye sterkere virkemidler enn det vi ser i dag, sier Ola Elvestuen.

Få måneder før regelverket under Parisavtalen skal ferdigstilles, er framdriften utilstrekkelig på viktige områder. Den største barrieren for framdrift er at noen få, men betydelige, utviklingsland ønsker et todelt regelverk med forskjellige krav til industrilandene enn utviklingslandene. En slik todeling er ikke forenlig med enigheten fra Paris.

Det er også uenighet hvordan man skal måle og rapportere på reduksjoner av klimagassutslipp i de enkelte landene.

– Vi er avhengige av framdrift i forhandlingen, men det er fortsatt langt fram til et felles regelverk under Parisavtalen. For å forsterke Paris avtalen, er vi nødt til å få på plass en enighet. Norge vil jobbe hardt de neste månedene, sammen med andre land, både industri- og utviklingsland, for at vi skal komme fram til enighet på klimatoppmøtet i Katowice, sier Elvestuen.

Forhandlingsmøtet 3.-9. september i Bangkok er siste formelle forhandlingsmøtet før partsmøtet i Katowice for å identifisere utkast til mulige løsninger.

Norsk strategi for møtet kan leses her

 

Til toppen