Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norske utslipp av klimagasser flater ut

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk opp med rundt 0,4 prosent i 2018, eller i underkant av 210.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Hovedårsaken er en økning i utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske og anleggsdiesel. En annen viktig årsak er at innblanding av palmeoljebasert biodrivstoff til veitrafikken ble kraftig redusert. Det totale salget av bensin og diesel gikk ned, men fordi en mindre andel av dette var innblandet biodrivstoff fra palmeolje, gikk likevel utslippene fra veitrafikk opp.

– Dette viser at innsatsen for å kutte utslipp må fortsette med uforminsket styrke. Av hensyn til globale utslipp er det bra at bruken av palmeolje går ned, men framover må Norge øke tempoet i utslippsreduksjonene kraftig. Det skal vi få til ved hjelp av mer ambisiøse mål og nye initiativ i klimapolitikken, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Tallene fra Statistisk sentralbyrå

Mindre palmeolje

Salget av palmeolje til biodrivstoff gikk ned fra over 300 millioner liter til 93 millioner liter i 2018. Denne reduksjonen har ført til en økning i Norges utslipp. Samtidig fører mindre bruk av palmeolje til at presset på regnskogen avtar, noe som isolert sett bidrar til at de globale utslippene går ned. Dessuten øker mer miljøvennlig biodrivstoff, såkalt avansert biodrivstoff i Norge. Dette kommer blant annet fra slakteavfall, brukt frityrolje og rester fra skogbruket. Hele 40 prosent av biodrivstoffet er nå avansert, det er en dobling fra 2017.

- Regjeringen legger fram ny politikk for å kutte utslipp fortløpende. Vi opprettholder elbilfordelene og senere i år legger vi fram: handlingsplaner for grønn skipsfart, fossilfri kollektivtransport og økt bruk av hydrogen. Vi styrker Enova med en øremerket satsing for å redusere utslipp fra nærings- og tungtransport. Vi vil utvide forbudet mot oljefyring til også å omfatte byggtørk og byggvarme og vi vil i samarbeid med bransjen legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025.  De ikke-kvotepliktige utslippene skal ned minst 45 prosent fram mot 2030, og neste år legger vi fram planen for å få det til, sier Ola Elvestuen.

 

Fram mot 2030 har regjeringen som mål å redusere utslippene med 40 prosent. Regjeringen arbeider også for at EUs samlede ambisjonsnivå for utslippskutt øker til 55 prosent. og vil neste år melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner.

 

Til toppen