Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommandoskifte NATOs maritime styrke, SNMG1

I hele 2017 har NATOs maritime styrke, SNMG1, vært norskledet med en norsk fregatt som flaggskip. Dette er et viktig norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder. Mandag 15. januar 2018 overtok Danmark kommandoen.

Kommandoskifte for SNMG1, Petter Kammerhuber gir kommandoen videre til danske Søren Thinggard Larsen.
Kommandoskifte for SNMG1, Petter Kammerhuber gir kommandoen videre til danske Søren Thinggard Larsen. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Norge har sammen med nære allierte sett viktigheten av å få maritime spørsmål høyere på agendaen i NATO. Alliansen må ha planer for å kunne håndtere det som kan komme av utfordringer i havområdene, inkludert i norske nærområder. Derfor har Norge tatt initiativ i NATO for å få større vekt på dette.

—Norge har vært opptatt av å styrke NATOs evne til å operere i det maritime domenet. En slik styrking er viktig for å øke evnen til kollektivt forsvar, og ikke minst sikre forbindelseslinjene over Atlanterhavet. Det er avgjørende for NATO og forsvaret av Norge, i en tid hvor vi ser økende utfordringer også i vår region, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Tone Skogen.

Kommandoskifte for SNMG1, Petter Kammerhuber gir kommandoen videre til danske Søren Thinggard Larsen.
Kommandoskifte for SNMG1, Petter Kammerhuber gir kommandoen videre til danske Søren Thinggard Larsen. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Norge har over tid hatt en tydelig profil i NATO for å styrke oppmerksomheten om NATOs strategisk viktige havområder i nord. Deltagelsen i SNMG1 understreker det norske engasjementet, og at Norge tar ansvar for byrdefordeling i alliansen. Norge er en maritim nasjon som er avhengig av at NATO kan operere i våre områder.

Norge og Sjøforsvaret er en trofast bidragsyter til NATOs stående maritime styrker.

—Dette er et konkret eksempel på at vi tar våre maritime forpliktelser på alvor, og at vi tar vår del av byrden og ansvaret i NATO. Det viser også at vi har et meget kompetent sjøforsvar som er i stand til å bidra til alliansen på beste måte. Våre menn og kvinner er etterspurte, sier statssekretæren.

På forrige forsvarsministermøte i NATO ble det vedtatt å etablere en ny kommandostruktur i NATO, der det vil bli en ny nordatlantisk kommando. Denne vil få et spesielt ansvar for det maritime i nord, særlig å sikre forsyningslinje over Atlanterhavet (mellom USA og Europa). Dette er et viktig, konkret skritt for at alliansen skal bli enda bedre til å håndtere situasjoner som kan oppstå også i Norges nærområder.

Det er første gang Norge leder denne flåtestyrken et helt år. Flaggkommandør Sandquist med rfegatten KNM Roald Amundsen ledet Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) første halvår, og flaggkommandør Kammerhuber med fregatten KNM Otto Sverdrup tok over i juli og ut året. Andre NATO-nasjoner har bidratt med ulike fartøyer til styrken i løpet av året.

Norge bidrar jevnlig til NATOs stående maritime styrker. Det er tredje gang Norge har kommandofartøyet i SNMG1. Siste gang var i 2014. Norge har også fire ganger hatt kommandofartøyet i NATOs stående minerydderstyrke.

Styrken har hovedsakelig seilt i Nord-Atlanteren. SNMG1 er den ene av NATOs fire stående maritime styrker.

 

Til toppen