Kompensasjonsordning for utanlandske arbeidstakarar

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Utanlandske arbeidstakarar frå EØS-området får kompensasjon for den tida dei er hindra i å kome på arbeid medan grensene til Noreg er stengde. Arbeidsgjevar skal forskuttere beløpet og søke refusjon frå NAV.

– Eg er glad for at kompensasjonsordninga for utanlandske arbeidstakarar kjem på plass, slik at dei er sikra inntekt i denne krevjande perioden. Reint praktisk har arbeidsgjevarane plikt til å betale ut kompensasjonen, som er på 70 prosent av sjukepengegrunnlaget. Seinare vil dei kunne søke for å få pengane refundert frå NAV, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Personar som ikkje rettar seg etter dei nasjonale reiseråda kan bli nekta kompensasjonen. Nasjonale styresmakter frarår utanlandsreiser som ikkje er strengt naudsynte. Å reise til familie og bustad i andre land vil kunne reknast som ei naudsynt reise. Arbeidsgjevar må vurdere dette. Det kjem informasjon på nav.no.

Utanlandske arbeidstakarar frå EØS-området som er hindra i å kome på arbeid på grunn av innreiserestriksjonar til Noreg som følge av koronapandemien, har rett på denne ytinga dersom dei er medlemmer av folketrygda, og var tilsette hjå ein arbeidsgjevar i Noreg 29. januar 2021.

Dersom ein er permittert og mottek dagpengar vil ein ikkje ha rett til denne kompensasjonen.

Refusjonsordninga for arbeidsgjevarar vil starte i neste veke, og ordninga gjeld tilbake i tid til 29. januar 2021.