EØS-midlene: Internasjonal konferanse om korrupsjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 20. til onsdag 21. oktober er Utenriksdepartementet med å arrangere en internasjonal konferanse i Praha om korrupsjon. Partifinansiering og beskyttelse av varslere er noen av temaene.

Konferansen arrangeres sammen med Europarådet og det tsjekkiske finansdepartementet, og er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Statssekretær Elsbeth Tronstad åpner konferansen som er konsentrert om til sammen fem ulike temaer:

  • Åpenhet om partifinansiering
  • Forebygging og bekjempelse av korrupsjon i rettsvesenet
  • Beskyttelse av varslere
  • Utfordringer knyttet til bekjempelse av hvitvasking
  • Gjendriving av inntekter skaffet gjennom korrupsjon

Internasjonale eksperter, politikere og frivillige organisasjoner deltar.

Mer informasjon og program er tilgjengelig på siden til det tsjekkiske finansdepartementet.