Konferanse om eldreomsorg i Norden

Like utfordringer - ulike løsninger?

Helse- og omsorgsdepartementet og KS inviterer til konferanse 4. juni 2015. Formålet er å vise hvordan de nordiske landene møter dagens og fremtidens omsorgsutfordringer.

De nordiske landene står alle overfor store demografiske utfordringer, men har valgt ulike strategier for å løse disse utfordringene. På konferansen vil representanter for politisk og administrativ ledelse, samt forskere, belyse hvordan de ulike løsningene påvirker bl.a. kvaliteten i tjenestene.

Konferansen holdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo 4. juni 2015 kl 9 - 15:30.

Les mer om konferansen:

Til toppen