Invitasjon til nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og inviterer til nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet tirsdag 13. juni 2017.

Konferansen støttes av Nordisk ministerråd, og er gratis for alle deltakere. 

Arrangementet finner sted på Scandic Hotell Fornebu utenfor Oslo 13. juni 2017 kl. 10.00–16.00 (sosialt fra kl. 16.00–18.00) 

Gjennom plenumsforedrag og parallellsesjoner belyses viktige spørsmål:

* Hvilke felles utfordringer står vi overfor?

* Hva gjør vi for å få til tidligere innsats for økt integrering og arbeidsdeltakelse?

* Hvilke tiltak er mest effektive?

* Hvor er flaskehalsene, og hvordan legger vi til rette for et bedre og mer effektivt samarbeid?

Vi håper at konferansen kan inspirere politikere, fagmiljøer og praktikere i arbeidet med å fremme høy arbeidsdeltakelse og god integrering! 

Program og påmelding

Her finner du program og påmelding til konferansen.
Påmeldingsfristen er 21. april.

Velkommen til konferansen 13. juni! 

Til toppen