Konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn 30.–31. august 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Sammen med Sametinget inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til en konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn i Alta 30.-31. august 2022.

Vold og overgrep i samiske samfunn er en utfordring som må løses i fellesskap mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter. Konferansen tar opp temaer som vold og seksuelle overgrep i en urfolkskontekst, samarbeidsformer og samarbeidsforum, det kommunale og regionale hjelpetilbudet og politiets roller og ansvar.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen vil åpne konferansen.

Tidspunkt: Tirsdag 30.08.2022 kl. 11.30 til onsdag 31.08.2022 kl. 14.00

Sted: Scandic hotell, Alta

 

Påmelding og informasjon

Følg denne linken for ytterlige informasjon om, og påmelding til, konferansen:

https://sametinget.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=523&MId1=7

Det er begrenset med plasser så det anbefales å være tidlig ute med påmelding.

Strømming

Konferansen vil strømmes via lenken under: