Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Menneskerettighetskonferanse i Oslo

Noen av verdens fremste eksperter på kunnskap om forholdene for frihetsberøvede kommer til Oslo når Utenriksdepartementet, Sivilombudsmannen og Europarådet inviterer til konferanse 28. oktober.

Noen av verdens fremste eksperter på kunnskap om forholdene for frihetsberøvede kommer til Oslo når Utenriksdepartementet, Sivilombudsmannen og Europarådet inviterer til konferanse 28. oktober.

Konferansen “The Effects of International Monitoring Mechanisms to Prevent Torture and Ill-Treatment of Persons Deprived of their Liberty” markerer 25-årsjubileet til Europarådets torturovervåkingskomité (CPT) og vil bli åpnet av statssekretær Bård Glad Pedersen. 

Mange mennesker fratas hvert år sin frihet på grunn av straffbare forhold, psykisk sykdom eller andre årsaker. Frihetsberøvelse setter mennesker i en sårbar situasjon, og både FN og Europarådet har etablert overvåkingsorganer med internasjonale eksperter som blant annet jevnlig foretar besøk for å undersøke forholdene for frihetsberøvede.

Lære av ekspertenes erfaringer

Overvåkingsorganene gir på bakgrunn av dette sine vurderinger og eventuelle anbefalinger om forbedringer til medlemslandene. I Norge ga Stortinget også nylig Sivilombudsmannen en tilleggsoppgave som nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Formålet med konferansen er å lære av erfaringene til noen av verdens ledende eksperter på overvåking av forhold under frihetsberøvelse og diskutere deres arbeid i en norsk kontekst. Dette er noen av problemstillingene som vil bli belyst under konferansen:

  • Hva skal til for at kritikk og anbefalinger fra internasjonale overvåkingsorganer fører til reelle endringer for dem som er fratatt friheten?
  • Hvordan kan ulike overvåkingsorganer samhandle bedre for å styrke gjennomføringen av de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene nasjonalt?
  • Hva har vært effekten av internasjonale anbefalinger for frihetsberøvede i Norge?
  • Hvordan arbeider myndighetene med å følge opp anbefalingene?
  • Hvilken nytte har anbefalingene for frivillige organisasjoner og andre som jobber med og for frihetsberøvede mennesker?

Det vil bli lagt til rette for en bred debatt mellom internasjonale eksperter, norske myndighetsrepresentanter, Sivilombudsmannen og representanter fra akademia og frivillige organisasjoner. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen.

Deltakelse på konferansen er gratis, men antall deltakere er begrenset.

De som ønsker å delta bes registrere seg her.

Program og nærmere informasjon om konferansen finnes på konferansens nettside.
 

Til toppen