Konkurransetilsynet om markedsbalansering i kjøtt- og eggsektoren

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt Konkurransetilsynets vurdering av forslaget om markedsbalansering fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura.

KLF og Nortura har fremmet et forslag om ny markedsbalanseringsordning for kjøtt- og eggsektoren. Forslaget innebærer en større grad av samordning i bransjen, og partene har selv pekt på at dette krever stor bevissthet om de konkurransemessige aspektene. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønsket derfor at Konkurransetilsynet skulle vurdere forslaget.

Se forslaget her

 Konkurransetilsynet mener at forslaget fra KLF og Nortura vil medføre informasjonsutveksling og tett samarbeid om balansering av volum, et samarbeid som vil omfatte nær hele bransjen. Konkurransetilsynet påpeker at konkurransen allerede er svak i markedene for slakting og skjæring av kjøtt, og at den foreslåtte ordningen kan føre til ytterligere redusert konkurranse. Svak konkurransen vil som kjent kunne føre til høyere priser til forbruker, mindre produktutvikling og svakere insentiv til effektiv drift.

 Spørsmål om innholdet kan rettes til Konkurransetilsynet, post@kt.no eller på pressetelefon 47 66 77 77.

Til toppen