Utredning om klageordning for FNs barnekonvensjon er ferdigstilt

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har advokat Frode Elgesem gjennomført en juridisk analyse av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til en klageordning under FNs barnekonvensjon.

Elgesem startet arbeidet i mars i år og har nå overlevert sin rapport til Utenriksdepartementet. I utredningsprosessen har innspill fra sivilsamfunnet, norske barn og andre interessenter spilt en viktig rolle. 

Elgesems rapport kan lastes ned her.

Vedlegg til rapporten.

Rapporten er sendt på høring, med høringsfrist onsdag 18. september 2013. 

Høringsbrev og liste over samtlige høringsinstanser finner du her.

Til toppen