Koronasituasjonen: Pressekonferanse med kommunalministeren, kunnskapsministeren og barne- og familieministeren torsdag 29. oktober

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Torsdag 29. oktober klokka 1400 holder kommunalministeren, kunnskapsministeren og barne- og familieministeren pressekonferanse.

Nett-tv Pressekonferanse med kommunalministeren, kunnskapsministeren og barne- og familieministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Torsdag 29. oktober kl. 13.45. Ta med gyldig pressekort og ID.  

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til ke@kmd.dep.no med teksten "PK korona" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 13.00. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no 

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Kontakt

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Jenny Kanestrøm Trøite: 90 02 46 10
  • Kunnskapsdepartementet: Anbjørg Bakken, 99 00 92 60
  • Barne- og familiedepartementet: Line Torvik, 99 21 83 21