Kraftig vedlikeholdsløft i Forsvaret

Øvelse Vedlikehold – der blant annet Hærens, Heimevernets kjøretøy, våpen og materiell skal gjøres beredskapsklart – er et resultat av det betydelige økonomiske løftet regjeringen fikk gjennom da Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt sist høst.

Denne øvelsen er det første steget på vei til et forsvar med bedre operativ evne. Det er nå effekten av planlegging og bevilgninger begynner å vises i form av bedre beredskap og kortere klartider.

Forsvarsministeren får orientering om øvelse Vedlikehold på sitt besøk i Trøndelag.
Forsvarsministeren får orientering om øvelse Vedlikehold på sitt besøk i Trøndelag. Foto: Birgitte Frisch, FD

– Vi gjør dette for at vi skal få det vi har til å fungere, slik at vi øker den operative evnen. Vi har hatt et stort etterslep på vedlikehold, og vi har i mange år tæret på beredskapslager og reservedelslager. Nå gjør vi noe med det, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Under øvelsen som nå pågår, starter Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) arbeidet med å sikre at det materiellet som ikke er i daglig bruk, men står på beredskapslagre omkring i landet, er vedlikeholdt og at det virker når det skal. Gjennom øvelsen kraftsamler Forsvaret sine forsynings- og vedlikeholdsressurser. Senere i år vil Sjøforsvarets materiell bli gjennomgått på samme måte.

Antall øvingsdøgn og seilingsdøgn øker også. Samlet vil dette bidra til å øke beredskapen og utholdenheten. Dette er begynnelsen, men arbeidet fortsetter.

– Ett av de største økonomiske løftene er å legge inn høyere og mer realistiske driftskostnader til bemanning, aktivitet, øving og trening. Økte bevilgninger, modernisering og reform legger til rette for en historisk, men også nødvendig satsing på Forsvaret. Vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og gjenoppbygging av beredskapsbeholdninger er avgjørende for å sikre en solid grunnmur. Vi må ha en solid grunnmur før vi får økt aktivitet og før nye investeringer får effekt, sier forsvarsministeren.

Regjeringen sørger for et sterkere og mer bærekraftig forsvar, noe som er helt nødvendig for at Forsvaret faktisk skal kunne løse oppgavene samfunnet forutsetter at det skal gjøre.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Værnes Garnison.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Værnes Garnison. Foto: Birgitte Frisch, FD
Til toppen