Kulturdepartementet støtter arktisk toppmøte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Festspillene i Nord-Norge planlegger å arrangere Arctic arts summit neste år. Kulturdepartementet vil være med som vertskap og bidrar også med 500 000 kroner.

- Jeg synes Festspillenes planer for et arktisk toppmøte i 2017 er veldig spennende. Festspillene tar opp meget interessante perspektiver. Vi må tørre å tenke nytt om mulighetene i nordområdene, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 Ifølge Festspillene i Nord-Norge er formålet med arrangementet å "styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet og bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis". Festspillene vil invitere både politikere, kulturliv, næringsliv og samfunnsliv for øvrig til å delta.

 - Kulturen og kulturpolitikken er en viktig del av nordområdesatsingen. Disse tankene er helt i tråd med regjeringens nordområdeinnsats, som både handler om store aktuelle spørsmål, om engasjementet i Nord-Norge og om samarbeid over grensene, sier Helleland.

- Arctic Arts Summit vil bli et viktig og riktig arrangement. Jeg håper og tror det vil samle mange av dem som mener, og kan bidra til, at kultur kan spille en rolle i samarbeidet om de nordlige områdene.

Kulturdepartementet vil være med som vertskap for arrangementet sammen med Festspillene, og vil bidra økonomisk med 250 000 i år og samme beløp neste år.