Kulturministeren stiller som visepresidentkandidat i WADA

Kulturminister Linda Hofstad Helleland annonserte i dag sitt kandidatur som visepresident i verdens antidopingbyrå (WADA).

- Norge har lange og stolte tradisjoner i kampen for en ren idrett. Det er en tradisjon og et engasjement jeg har fulgt tett opp i min tid som kulturminister med ansvar for idrettssaker, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Internasjonal idrett står ovenfor store utfordringer. En styrking av WADA vil være avgjørende for å utvikle det internasjonale antidopingarbeidet og sørge for beskyttelse for rene utøvere.

- Hvis jeg som norsk kulturminister kan bidra til å sette disse temaene høyere på myndigheters dagsorden, så er det noe jeg vil bruke min statsrådsgjerning til, sier Helleland.

WADA er finansiert 50-50 av IOC og myndighetene. Akkurat nå har IOC presidentvervet og visepresidenten skal dermed rekrutteres fra myndighetssiden.

Allerede neste uke skal de europeiske medlemslandene i WADA enes om sin kandidat. 

Til toppen