Kulturrådets museumsfaglige oppgaver flyttes til Bodø

Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet fra Oslo til Bodø. Flyttingen omfatter om lag 10 arbeidsplasser.

Nærbilde av kulturminister Linda Hofstad Helleland i Bodø
Kulturminister Linda Hofstad Helleland i Bodø. Foto: Martin B. Andersson / Kulturdepartementet

- Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet flyttes ut av hovedstaden, fortsetter statsråden.

- Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Om Kulturrådets museumsoppgaver

Norsk kulturråd har en rekke direktoratsoppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og rådgiving på museumsfeltet. Det er Kulturdepartementets faglige rådgiver i spørsmål som gjelder nasjonal museumspolitikk og utvikling og profesjonalisering av Det nasjonale museumsnettverket. Samlet forvalter Kulturrådet en avsetning av spillemidler til utvikling og sikring av museer. Kulturrådet sitter i dag samlet i Mølleparken i bydel Sagene i Oslo.

Til toppen