Kunnskap skal gi nye, grønne arbeidsplasser

Hvordan kan satsing på forskning og høyere utdanning berede grunnen for grønn omstilling, slik at vi kan skape nye arbeidsplasser og øke produktiviteten til næringslivet på en bærekraftig måte? Det var temaet da statsminister Erna Solberg inviterte til toppmøte om forskning og høyere utdanning i dag.

– Dersom vi skal klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av forskning og løsninger som kan skape nye arbeidsplasser og verdier. Og vi trenger gode kandidater fra høyere utdanning som kan bidra til det grønne skiftet, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren deltar på toppmøte om forskning og høyere utdanning i Regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45.
Fra diskusjonen på toppmøtet. Til venstre for statsministeren sitter Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Foto: Statsministerens kontor

Toppmøtet var det fjerde i rekken, og statsministeren hadde invitert noen av de viktigste beslutningstakerne og klokeste hodene innen akademia, samfunns- og næringsliv for å få nye innspill til politikken for forskning og høyere utdanning.

– Vi ønsker at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig i en verden med strengere klimapolitikk. Da trenger vi lønnsomme investeringer i grønnere løsninger – men også økt aktivitet i virksomheter og sektorer uten klimaeffekter. For å få til det, er vi helt avhengig av forskning og kunnskap, sier Solberg.

Hun fikk innspill fra Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, om hvilken rolle forskningsinstituttene kan spille for å fremskynde omstillingen. Sverre Gotaas, innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, snakket om hvordan forskning på ny teknologi kan bidra til grønn omstilling. Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Statoil drøftet hva forskning og høyere utdanning betyr for de bidragene store konsern kan gi til omstillingen. Og rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) snakket om hvordan hennes universitet bidrar til grønn omstilling, med særlig vekt på høyere utdanning.

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er seks langsiktige prioriteringer. Grønn omstilling berører hele bredden, men på toppmøtet ble det særlig vekt på satsingene på et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv; klima, miljø og miljøvennlig energi; og muliggjørende teknologier.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og professor Nils Christian Stenseth.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og professor Nils Christian Stenseth. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Vi starter nå arbeidet med å revidere langtidsplanen for neste fireårsperiode. Toppmøtet ga oss nye innspill og ny inspirasjon til hvilke forskningspolitiske virkemidler som trengs for å lykkes med grønn omstilling i tiden fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen