Priv. til red.

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøker Trondheim 8. mars

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I anledning kvinnedagen leder kunnskapsministeren en panelsamtale på Strinda vgs med overskriften «Utradisjonelle yrkesvalg – hvorfor har Norge Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked?». Hun besøker også bedriften Vintervoll for å snakke med en elektromontør som er eneste kvinne på byggeplassen. Hun skal også møte ukrainske kvinner.

Program tirsdag 8. mars

10.00 – 11.00

Besøk hos bedriften Vintervolls byggeprosjekt på St. Olavs.

Adresse: Bevegelsessenteret, Olav Kyrres gate 13, 7030 Trondheim

Kontaktperson: Politisk Rådgiver Ingrid Endrerud: 95152966

Deltakelse må meldes i forkant pga behov for verneutstyr på byggeplassen.

Kunnskapsministeren skal møte Torill Møller-Holst, som er eneste kvinne på byggeplassen. Hvordan rekruttere flere jenter til å velge yrkesfag i mannsdominerte bransjer?

12.30 – 14.30

8.mars-arrangement på Strinda vgs. Adresse: Harald Bothners veg 21

12.30 – 13.00  

 

Lunsj i restauranten på Restaurant og matfag  

13.15 – 14.15

Panelsamtale «Utradisjonelle yrkesvalg – hvorfor har Norge Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked?». Samtalen er todelt:

1.         Utradisjonelle yrkesvalg – hva skal til for at jentene velger          byggfag eller elektro, og gutta helse og oppvekst?

2.         Kjønnsdelt arbeidsmarked – gjør vi nok for å utjevne kjønnsforskjeller eller må det sterkere virkemidler til?

 

I panelet sitter elever og lærer fra Strinda, samt noen eksterne deltakere.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Slaaen: 97677247

 

15.00

Besøke Trondheim Aps 8. mars-arrangement

Adresse: Håndverkeren, Vår Frues Strete 9, 7013 Trondheim

Kontaktperson: Politisk rådgiver Ingrid Endrerud: 95152966

15.30

Møte ukrainske kvinner med ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap). Adresse: Trondheim rådhus, Munkegata 1, 7013 Trondheim
Kontaktperson: Politisk rådgiver Ingrid Endrerud: 95152966