Vis hele kalenderen

15.12.2014

 • Kunnskapsministeren får råd om framtidas fagskoler

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, Oslo.

  Fagskoleutvalget overleverer sine forslag til endringer for fagskoleutdanningen til kunnskapsministeren mandag 15. desember.

  Fagskoleutvalget har sett nærmere på utfordringene for fagskolene og leverer sine forslag i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Utvalget løfter fram følgende hovedutfordringer:

  • Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet
  • Arbeidslivets manglende eierskap til fagskolen
  • Behov for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene
  • Uhensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder uhensiktsmessig struktur
  • Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem 

  I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering. Kunnskapsministeren tar i den forbindelse sikte på å starte arbeide med en melding til Stortinget om sektoren i løpet av 2015. 

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil være tilgjengelig for pressen rett etter overleveringen. Også fagskoleutvalgets leder professor Jan Grund vil være til stede. 

Til toppen