Taler og innlegg

Kunnskapsministerens tale til Utdanningsforbundets landsmøte

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns tale til Utdanningsforbundets landsmøte

Kjære alle sammen,

Så kjekt å se dere og tusen takk for at jeg får komme til et av landets viktigste landsmøter.

La meg få starte med å si tusen takk for at dere er her.

Tusen takk for at dere har tatt på dere det enormt viktige ansvaret som ligger i det å være tillitsvalgt. 

Tusen takk for alt dere gjør for å fremme læreryrket.

Vi kunnskapsministere skryter jo ofte av dere lærere. Og det med rette.

Men jeg vil bare nevne at jeg faktisk har gått et skritt lenger. Jeg har nemlig giftet meg med en av dere.

Så jeg håper den dedikasjonen kan gi meg et lite pluss i margen framover.  

*

Jeg vet – akkurat som dere – at trygge, gode lærere er avgjørende for ungene våre.

Men vi skal ikke glemme at dere også er avgjørende for oss andre.

Vi foreldre kan gjøre det vi gjør, fordi vi vet at gode, dedikerte lærere er der for ungene våre i skolen og barnehagene våre.

Det gjør at vi kan gå på jobb og konsentrere oss om det vi skal.

Det gjør at flere av oss kan bidra inn i samfunnet.

Med andre ord - når barnehage- og skolesystemet fungerer

– når lærere får gjøre jobben sin –

så fungerer også landet vårt godt.

Spesielt nå i en vanskelig og urolig tid, er dette noe vi aldri skal ta for gitt eller glemme å takke dere for. Så tusen, tusen takk.

*

Jeg vet det stilles høye krav til dere.

Dere lærere skal være veldig mye, for veldig mange mennesker. 

Min oppgave blir å gi dere best mulig rammer.

Sammen skal vi utvikle en barnehage med trygge fellesskap for lek og læring.

Vi skal utvikle en skole der elevene våre både lærer mer og lærer bedre. Samtidig som de trives og mestrer.

For norsk skoles store samfunnsoppdrag handler nettopp om å både utdanne og danne ungene våre.

De skal bli gode problemløsere. Bevisste samfunnsborgere. Og trygge, hele mennesker. 

Vi er heldige i Norge. Undersøkelser viser at norske elever er glade i og har tillit til læreren sin.

Det skal vi være veldig stolte av.

For noe av den viktigste læringen og danningen skjer nettopp i relasjonen mellom elevene og læreren deres.

*

Vi skal også være glade for at dagens lærere er en yrkesgruppe med høy kompetanse og utdanning.

I går var sjefen min her og snakket om et veldig viktig forslag.

I loven skal det nå stilles krav om at man må ha lærerutdanning for å bli fast ansatt i skolen.

Jeg tror dette er viktig for yrkets status og for kvaliteten i skolen.

Dette handler ikke om å avskilte noen. Det er viktig for meg å si, spesielt i en tid der vi trenger gode, erfarne folk mer enn noen gang.

Men målet er å sørge for at fremtidige lærere har lærerutdanning. Dette skal være et førende prinsipp.  

Jeg kan også avsløre at vi i morgen sender dette forslaget ut på høring. En liten exclusive til landsmøtet der, altså.

Jeg vil si tusen takk til dere i Utdanningsforbundet. Dere har vært viktige i prosessen med å få til dette. 

*

Jeg tror noe av det beste vi kan gjøre i norsk skole er å la lærere få være lærere.

Dere skal få forvalte kompetansen deres med tillit og pedagogisk handlingsrom i ryggen.

Jeg mener at hverken foreldre eller politikere skal legge oss for mye opp i deres daglige arbeid i klasserommet. 

Jeg vet at kontakten med oss foreldre er noe som tar mye av tiden deres.

Og i mange tilfeller er det helt nødvendig for både dere og oss.

Likevel tror jeg mange kunne hatt godt av å ta et skritt tilbake noen ganger.

Jeg tror vi foreldre i større grad skal lytte, i stedet for å kreve.

Jeg mener vi i større grad skal stole på at dere lærere vet hva dere gjør. For det gjør dere jo!

*

Framover skal vi gjøre noen viktige prioriteringer i norsk skole.

Vi skal fortsette å styrke fellesskolen, der ungene våre møter hverandre på tvers av bakgrunn, interesser og tro.

Vi skal gjøre skolen mer praktisk, variert og relevant, der vi forener det praktiske og teoretiske gjennom hele skoledagen.

Vi skal i enda større grad legge vekt på økt konsentrasjon i klasserommet.

Vi skal unngå mobilbruk som forstyrrer læringen. Her har jeg bedt Udir om en tydelig anbefaling om hvordan vi skal gjøre dette.

Ikke minst, vi skal stille krav til elevene våre – både at de møter på skolen og gjør det de skal når de er der.  

Selvfølgelig med en forståelse i bunn om at hver enkelt har ulike forutsetninger og behov.

*

Det gjør inntrykk på meg å høre lærere fortelle om de tøffe situasjoner mange av dere står i.

Jeg vet mange av dere må løse oppgaver som ikke hører naturlig til i lærerrollen.

Sånn skal det ikke være.

Vi trenger et sterkt lag rundt både barnet, eleven og læreren.

Da jeg var ordfører i Stavanger, nesten doblet vi antall ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene i løpet av mine fire år.

Vi innførte ambulante helseteam som var der når unge trengte dem.

Jeg tror på konkrete og praktiske tiltak. Det er først da det betyr noe i folk sine liv.

Jeg kommer til å jobbe hardt for å få flere fagfolk med ulik kompetanse inn i skole- og barnehagehverdagen.

Lærere og ledere skal ikke stå alene i vanskelige og komplekse saker.

Jeg lover at jeg er like utålmodig som dere med å komme i gang med konkrete grep.

*

Så vet jeg at både rekruttering og dagens bemanning bekymrer mange. Det bekymrer meg også.

Gode barnehager med trygge og fornøyde unger, starter med dyktige ansatte med gode arbeidsforhold.

Da trenger dere barnehagelærere bedre og mer forutsigbare rammer.

Som dere vet, er vi i gang med å lage en strategi for å rekruttere og beholde lærere i barnehagen og skolen.

Dette skal vi gjøre sammen med partene.

Jeg tror det dessverre ikke finnes en enkel løsning.

Men jeg tror et godt sted å starte er å se på steder som organiserer ting annerledes og har ambisjoner på barnehagens vegne.

I Lillehammer har de f.eks overgangslærere som følger ungene fra barnehagen til skolen.

I Færder har kommunen ansatt spesialpedagoger i alle barnehager.

Dette arbeidet kommer til å kreve at vi jobber sammen. Vi skal være ærlig med hverandre og vi skal være konstruktive.

Jeg tror vi finner kloke løsninger når vi spiller hverandre gode.

*

Kjære alle sammen,

Jeg har nå vært kunnskapsminister i 22 dager.

Allerede har jeg sett det enorme engasjementet som gjør barnehage-Norge og skole-Norge så spesiell.

Jeg vil si tusen takk til Steffen Handal og resten av det gamle styret.

Det ble ikke lange samarbeidet på oss, Steffen. Det var kort, men godt, som man sier.

Men det er ingen tvil om at dere kan være stolte av jobben dere har gjort. Dere har vært tydelige og stått på barrikadene for folkene deres.

Og så vil jeg si gratulerer så mye til Geir Røsvoll og resten av det nye styret.

Jeg ser virkelig frem til å jobbe sammen i tiden som kommer.

Vi har flere utfordringer foran oss. Men heldigvis har vi også mye bra å bygge videre på.

Gratulerer så mye. Og så har jeg med en liten gave til dere.

Jeg hadde lyst til å gi dere kunnskapens tre, men ble usikker på plantemulighetene på kontoret deres. Så da ble det fruktene fra treet i stedet.

Epler symboliserer jo både kunnskap og visdom, noe jeg håper vårt samarbeid vil preges av framover.

Så vær så god, Geir – her har du et helt fat med røde epler.  

Tusen takk for meg.