Kunstige våtmarker fanger forurensning

På ti år er det bygd mer enn 500 nye dammer som fanger opp forurensning fra landbruket. Nettopp våtmark og landbruk er årets tema for Verdens våtmarksdag som arrangeres søndag 2. februar.

På ti år er det bygd mer enn 500 nye dammer som fanger opp forurensning fra landbruket.

Fangdammene er kunstige våtmarker som bidrar til å redusere tilførselen av næringsstoffer til vassdragene, noe som forhindrer gjengroing og er viktig for dyre- og plantelivet. Det gir et renere miljø og bedrer betingelsene for dyr og planter som lever i våtmarksområdene.

Verdens våtmarksdag
Nettopp våtmark og landbruk er årets tema for Verdens våtmarksdag som arrangeres søndag 2. februar. I tusenvis av år har våtmarker blitt benyttet til landbruk, og rismarker, flommarker og akvakultur er eksempler hvor vann er et sentralt element i produksjonen av mat.

 

Til toppen