Kystvakten er en viktig del av Forsvaret

Nordlys skriver 7. november at Kystvakten er svekket i forhold til det den har vært tidligere. Dette er en overdrivelse.

Kystvakten er en viktig del av Forsvaret i alle konfliktnivåer, fra fred til sikkerhetspolitisk krise og krig. Regjeringen planlegger derfor å legge fram et forslag for Stortinget om en forsert og samlet anskaffelse av tre nye, like helikopterbærende og havgående kystvaktfartøyer til erstatning for Nordkapp-klassen. Kontrakten forbeholdes norsk industri. Som mange er kjent med går vi nå videre med forhandlinger med Vard. I regjeringens budsjettforslag for 2018 har vi foreslått å bruke 294 millioner kroner på denne anskaffelsen.

Det er et omfattende arbeid som pågår for å finne løsninger for NH90-utfordringen, også i Forsvarsdepartementet. Jeg er opptatt av at vi finner gode løsninger, slik at vi kan utnytte potensialet som allerede ligger i Kystvakten, hundre prosent. Med NH90 om bord og i full operativ drift, blir både fregattene og de helikopterbærende kystvaktfartøyene formidable ressurser, både nasjonalt og for NATOs kollektive forsvar.

Forsinkelsene i leveransene av NH90-helikoptrene gjør at Kystvakten dekker mindre områder og kontrollerer færre fartøy sammenliknet med hva de kunne ha gjort med helikoptre ombord. Samarbeidet med andre kapasiteter i Forsvaret kompenserer imidlertid et stykke på vei for denne mangelen, og jeg er stolt av hva Kystvakten likevel leverer. Jeg har også klare forventninger til hva Kystvakten får til når NH90 etter hvert kommer på plass. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at samarbeidet Kystvakten har med Kystverket om bruk av fly videreføres i 2018, på samme nivå som i 2017. For å sikre evnen til luftovervåking er Kystverkets overvåkingsfly en viktig støtteressurs. Aktiviteten i 2018 vil være på et normalt nivå, etter en periode med omfattende vedlikehold og oppgradering av fartøyene.

Kystvakten er gjennom sitt daglige virke på sjøen Forsvarets primære kapasitet for løsning av fredstidsoperative oppgaver. Ved siden av sine daglige operasjoner langs vår langstrakte kyst og i det værharde Barentshavet, noe som kan være krevende nok, har fartøyene fra Kystvakten også deltatt i internasjonale operasjoner, og Kystvakten bidrar med personell til EUs flyktningoperasjon Triton i Middelhavet. I sin fredsoperative virksomhet støtter Kystvakten en rekke offentlige myndigheter, og løser disse oppgavene på en meget god måte. 

Det er ikke mange i Forsvaret som kan vise til et aktivitetsnivå som kan måle seg med Kystvakten. Vi har alle grunn til å være stolte av den jobben Kystvakten gjør, både for Forsvaret og for fellesskapet. Det skal jeg som forsvarsminister sørge for at de fortsetter å gjøre i framtiden.

Publisert i Nordlys 8. november 2017.

Til toppen