Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 29 fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Hesteeiers avslag på sin søknad om erstatning fra Mattilsynet