Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 747 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Vil statsråden foreta seg noe for å få fjernet gamle piggtråder?

Til toppen