Presseinvitasjon:

Nyheter

Landbruks- og matminister Sandra Borch befarer skogskadene etter stormen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mange grunneiere i flere fylker fikk skade på verdifull skog etter stormen som herjet på Østlandet fredag 19. november. Skadekartlegging pågår for fullt, og statsråd Sandra Borch får onsdag 24.november et overblikk av skadeomfanget fra helikopter før skadene i Innlandet befares.

Program – Stormskaderekognosering

Onsdag 24. november

Tid (oppmøte/avreise)

Tema

Deltakere

Kl. 0900

Ankomst Reinsvoll flyplass, Reinsvoll flyplass - Google Maps

Statsråden møter pressen, representanter for Viken Skog og Glommen-Mjøsen Skog, Statsforvalteren ved landbruks- og miljødirektør Haavard Elstrand og avdelingsdirektør for skog og trebruk Eva Skagestad.og Landbruksdirektoratet

Kl. 0945

Avreise fra Reinsvoll flyplass til Bruflat (kommunehuset)

 

Kl. 1115

Ankomst Bruflat kommunehus, Etnedal Etnedal kommune - Google Maps

 

Lunch

 

Mye skogskader på transporten. Det gis orientering om skogbruket i Innlandet og om skadesituasjonen.

Ordfører i Etnedal – Linda Mæhlum Robøie (SP), skogbrukssjef Vidar Lone Lysnes, Ordfører i Sør-Aurdal Marit Hougsrud (SP) , skogbrukssjef Espen Nerødegård og muligens ordfører i Nordre Land Ola Tore Dokken (SP) + Skogbrukssjef Halvor Askvig.

Kl. 1200

Avreise til driftslag

 

Kl. 1220

Skogsentreprenør orienterer om oppryddingsarbeidet av stormfelt skog

Valdres Skogsdrift ved Andreas Råheim,

Ordfører i Etnedal – Linda Mæhlum Robøie (SP) + skogbrukssjef Vidar Lone Lysnes , Ordfører i Sør-Aurdal Marit Hougsrud (SP) + skogbrukssjef Espen Nerødegård. 

Kl. 1240

Avreise til Sør-Aurdal

 

Kl. 1310

Ankomst gården til ordfører i Sør-Aurdal Marit Hougsrud,  Austsidevegen 1881, 2937 Begna

Orientering om skader på eiendommen og konsekvenser for framtidsskogen.

Betydning vedr. økonomi, klima og eventuelle følgeskader av stormfelt skog, herunder fare for billeskader?

Skogbrukssjef Espen Nerødegård.

 

 

Ca. kl. 1415-1430

Avslutning

 

Fredag 19. november ble det store skader på skog da det gikk en kraftig høststorm over Østlandet. Særlig berørt er et større område som går fra Telemark til Buskerud via Hallingdal og Valdres videre østover i Innlandet. Både forvaltningen og private aktører gjør nå en viktig jobb med å kartlegge omfanget av skader på skogen for å få en oversikt over det totale skadebildet. Dette er et arbeid som vil pågå for fullt i dagene framover.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Heidi Eriksen Riise, tlf.: 97517227.