Landbruks- og matministeren i dialogforum

Sted: Landbrukets Hus

Landbruks- og matministeren deltar i dialogforum for Nasjonal ressursgruppe/økologisk jordbruk.