Landbruks- og matministeren i møter med grøntnæringen

Sted:

Landbruks- og matminister Sandra Borch møter grøntnæringen.