Landbruks- og matministeren til Stortinget

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sandra Borch svarer på spørsmål nr. 28 fra Lene Westgaard-Halle (H) om utslipp av metan i landbruket.