Landbruks- og matministeren til Stortingets spørretime

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sandra Borch svarer på spørsmål nr. 24 fra Kari-Anne Jønnes (H) om stormen som medførte ødeleggelser av store skogområder.