Landskapsovervåking 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) inviterer til seminar om utviklingen i jordbrukets kulturlandskap. Det omfatter blant annet tilstanden til norske setre, om beiter, eng og åker, om arrondering og jordbrukstransport på kryss og tvers. På seminaret 26. november legger også NIBIO fram de siste resultatene fra instituttets landskapsovervåkning.

Nye tall for overvåking av jordbrukets kulturlandskap i Telemark og Rogaland er blant resultatene som skal presenteres. Dessuten legger NIBIO frem oversikt over norske setre og seterlandskapet, som er resultat av et arbeid som startet i 2009.

Tid: kl. 09:00, 26.11.2015 
Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm
Påmeldingsfrist er 12. november.