Langsiktig strategi for kutt i utslipp

Under klimaforhandlingene i Marrakech torsdag møttes en rekke ministre for å markere et samarbeid for langsiktige kutt i utslippene av klimagasser. Det er den franske klimaambassadøren som tok initiativet, og blant deltakerne er USA, EU, Storbritannia, Marshalløyene, Etiopia, Canada, Mexico og Norge.

En rekke ministere markerte et samarbeid for langsiktig kutt i utslippene av klimagasser
En rekke ministere markerte et samarbeid for langsiktige kutt i utslippene av klimagasser. Foto: Jon Berg

Strategien dreier seg om å dele erfaringer på tvers av land og regioner og støtte utviklingsland i deres arbeid med utvikling av planer for lave utslipp. På plattformen finner vi både statlige aktører, næringsliv og organisasjoner.

Alle land oppfordres i Parisavtalen til å lage langsiktige lavutslippsstrategier innen 2020. Mange land er i gang med dette. Norge skal ha klar en strategi i god tid før 2020, noe som er omtalt i statsbudsjettet for 2017.

– Det å utvikle langsiktige strategier kan få oss bort fra den type beslutninger som legger til rette for teknologier med høye utslipp, slik som nye kullkraftverk. Lavutslippstragi vil sende sterke signaler til markedet om at det vil lønne seg å investere i miljøvennlig teknologi, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han sa også at strategiene vil variere fra land til land.

– Det finnes ikke en strategi som passer alle, men de må være knyttet til Parisavtalen, og det langsiktige målet der om å begrense oppvarmingen til godt under to grader, sa Helgesen.

 

Til toppen