Lave internasjonale priser på landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mange internasjonale priser på landbruksvarer er lave på grunn av god varetilgang, og for flere produkter gikk prisene videre ned i april. Unntaket er storfekjøtt, der knapphet bidro til økte eksportpriser.

FNs organisasjon for mat og landbruks (FAOs) prisindeks for kjøtt økte med 0,8 prosent i april. Den viktigste årsaken til oppgangen var begrensede globale tilførsler av storfekjøtt og større etterspørsel i USA, som førte til at de australske eksportprisene på storfe som inngår i indeksen gikk opp. Australia er verdens største eksportør av storfekjøtt. I april nådde eksportprisene fra landet sitt høyeste nivå siden oktober 2015. Verdensmarkedsprisene på svinekjøtt er stabile. 

Gode værforhold for hvete drar prisen videre ned

Internasjonale priser på hvete gikk svakt ned i april, grunnet gode utsikter til neste års sesong. God etterspørsel i eksportmarkedet bremset imidlertid prisnedgangen på europeisk hvete. Internasjonale priser på korn ligger på et lavt nivå grunnet stor varetilgang.