400 færre arbeidsledige i juli

-Det blir flere i jobb og færre arbeidsledige. Vi ser et tydelig bilde av et arbeidsmarked i bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar til nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fra juni til juli ble det 400 færre helt ledige mens summen av antall ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk ned med 1300 personer, justert for normale sesong­variasjoner. Det er nedgang i alle fylker, i alle aldersgrupper, og i alle yrkes­grupper. NAV-ledigheten faller for åttende måned på rad.

Flere i jobb

Samtidig melder Statistisk sentralbyrå om at det blir flere i jobb. Andelen sysselsatte sluttet å falle i februar, holdt seg nokså stabil i mars og april og viste økning i mai. Økningen i mai er den sterkeste siden den kortvarige oppgangen i 2011.

Roser arbeidsgiverne

-Tallene fra SSB tyder på at det langvarige fallet i sysselsettingen er snudd til oppgang. Jeg vil rose arbeidsgiverne for at de skaper jobber og ansetter folk. Regjeringen legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid. 

Målrettet innsats

NAVs rapport viser videre nedgang i de fleste varighetsgrupper, men økning blant de som har vært helt ledige i over 1,5 år.

-Å gå ledig lenge er alvorlig for den enkelte og for samfunnet. Vi må unngå at arbeidsledige ender utenfor arbeidslivet selv etter at tidene er blitt bedre. Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet, sier statsråden.

 

Fakta om ledigheten i juli

  • Ved utgangen av juli var det registrert 77 431 helt ledige arbeidssøkere, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken mot 3,2 i juli i fjor.
  • I tillegg deltok 13 712 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • Summen av ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned med åtte prosent fra samme tid i fjor.
  • Statistisk sentralbyrås arbeids­kraftundersøkelse viser at sysselsettingen økte med 14 000 personer fra januar til mai.

 

 

Til toppen