Legger til rette for sykkelritt i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for sykkelritt i Norge. Derfor vil vi nå å endre regelverket, slik at sykkelritt skal kunne arrangeres på en mer effektiv og trafikksikker måte. Blant annet skal det bli mulig å benytte sivile vakter på motorsykkel under sykkelrittene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslag til endring i vegtrafikkloven ble i dag fremlagt i statsråd. I forslaget gis det hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om sykkelritt på veier som er åpne for alminnelig ferdsel. Blant annet åpnes det for å tildele trafikkregulerende myndighet til sivile vakter på motorsykkel som bistår ved gjennomføringen av sykkelrittene.

– Med disse lovendringene vil vi få et tydeligere regelverk som ivaretar sikkerheten for rittdeltakerne, tilskuere og andre trafikanter på en god måte, uten at fremkommeligheten for øvrige trafikanter reduseres unødig, sier Solvik-Olsen.


(Foto: ScanStockPhoto)

Se vegtrafikkloven på Lovdata.no