Leiejord er nødvendig for effektiv matproduksjon

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidsgruppen som har vurdert effekten av leiejord, konkluderer blant annet med at leiejord har vært avgjørende for effektiviseringen av matproduksjonen. Arbeidsgruppen mener at driveplikten må opprettholdes, men foreslår forenklinger.

Arbeidsgruppen som har vurdert effekten av leiejord, konkluderer blant annet med at leiejord har vært avgjørende for effektiviseringen av matproduksjonen. Arbeidsgruppen mener at driveplikten må opprettholdes, men foreslår forenklinger. 

Landbruks- og matdepartementet ga Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe for å vurdere effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten.

Arbeidsgruppa, som er ledet av fagdirektør Ola Rygh i Landbruksdirektoratet, har nå levert rapporten. 

Arbeidsgruppen mener leiejord har vært en avgjørende faktor for effektivisering av matproduksjonen, og at dette har gitt arealgrunnlaget for produksjon av råvarer i jordbruket. Arbeidsgruppen hevder at leiejord er den viktigste årsaken til at jordbruksareal i drift blir opprettholdt. 

Arbeidsgruppa mener videre at driveplikten bør videreføres, men foreslår å forenkle drivepliktens innhold.

Rapporten er bestilt som en oppfølging av Sundvoldenerklæringen. Her fremgår det at Regjeringen vil gjennomgå leiejordsproblematikken og agronomien i norsk landbruk med tanke på bedre avkastning på eksisterende arealer. I tillegg utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i rapporten og tar den med i det videre arbeidet i departementet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.