Norge bidrar med 150 millioner kroner til Libanon

Antallet flyktninger fra Syria til Libanon har offisielt passert én million, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette viser de alvorlige konsekvensene den syriske borgerkrigen har for hele regionen. Libanon er det nabolandet som har tatt imot flest flyktninger.

Antallet flyktninger fra Syria til Libanon har offisielt passert én million, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette viser de alvorlige konsekvensene den syriske borgerkrigen har for hele regionen.  Libanon er det nabolandet som har tatt imot flest flyktninger.

- Libanon viser en enestående solidaritet ved å ta imot et stort antall av flyktningene fra Syria. Det er derfor svært viktig at det internasjonale samfunnet styrker sin innsats for å bistå libanesiske myndigheter med å hjelpe de mange som flykter fra krigens grusomheter. Norge bidrar med 150 millioner kroner i støtte til innsatsen i Libanon i år, sier utenriksminister Børge Brende.

Libanon er et lite land på størrelse med Rogaland fylke og har over fire millioner mennesker. Mer enn hver fjerde innbygger i landet er nå syrer. Behovet for å bistå Libanon med å hjelpe både flyktninger og det libanesiske vertsamfunnet er presserende. Libanon har selv vært gjennom mange år med krig og kapasiteten til infrastruktur som skolebygg er mange steder sprengt. Det er et økende behov for grunnleggende tjenester som husly, helse, utdanning og tilgang på vann.

- Norge har i mange år gitt humanitær støtte til den palestinske flyktningbefolkningen og til rydding av landminer og klaseammunisjon. Dette arbeidet vil fortsette. De siste tre årene har Norge økt støtten til den syriske flyktningkrisen i landet. Regjeringen trapper opp denne innsatsen ytterligere med stor vekt på utdanning. En stor andel av flyktningene er barn som i dag står uten skoletilbud.  Syria står i fare for å miste en hel generasjon, sier Brende.

Utfordringene i Libanon vil bli langvarige. Internasjonal støtte til myndighetene og langsiktig utvikling er derfor nødvendig. Siden krigen i Syria begynte i 2011 har Norge bidratt med 1,31 milliarder kroner i humanitær bistand til de rammede i Syria og nabolandene. 

 

Til toppen