Lien deltok på markering for oljenæringen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien deltok onsdag på fagbevegelsens markering i Stavanger for petroleumsnæringen.

- Jeg vil takke forbundene som med denne markeringen bidrar til å sette fokus på petroleumsnæringen og eventyret den representerer, sa Lien.

Han understreket at mange i næringen opplever tøffe tider, men at petroleumsnæringen er en syklisk næring som i mange år har opplevd sterk vekst og høy kostnadsøkning.

Olje- og energiminister Tord Lien deltok på en markering i Stavanger onsdag 18. november

Olje- og energiminister Tord Lien deltok på en markering i regi av fagbevegelsen i Stavanger onsdag 18. november. (Foto: OBE/OED).

- Nå er situasjonen en annen. Vi må få produktiviteten opp og kostnadene ned. Dette vil legge best grunnlag for trygge, gode arbeidsplasser i næringen i tiårene framover. Jeg oppfatter at fagbevegelsen er enig med oss i det, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

-  For regjeringen er det viktigste grepet å tilby attraktivt areal og sørge for stabile og forutsigbare rammer for industrien, understreket Lien.