Lien mottok utbyggingsplan for nytt funn i Norskehavet

Olje- og energiminister Tord Lien mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfunnet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet.

- Nye utbygginger er viktig for sysselsettingen i en leverandørindustri som trenger flere oppdrag og mer arbeid. Jeg har stor tro på at norske leverandører vil være konkurransedyktige også for oppdrag knyttet til Trestakk, og at utbyggingen på den måten vil bidra til å sikre arbeidsplasser og gi positive ringvirkninger, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).   

Fra LOs olje- og gasskonferanse

Fra venstre:Kristin Skogen Lund (NHO), Gerd Kristiansen (LO), Tord Lien (OED), Arne Sigve Nylund, Håvard Stensrud og Torger Rød (alle Statoil). (Foto: HEV/OED).

Trestakk ble funnet allerede i 1986 og inneholder rundt 75 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Rettighetshaverne har, sammen med leverandørene, gjort et godt arbeid med å kutte kostnader og modne frem et lønnsomt prosjekt. Utbyggingskostnadene er på om lag 5,5 milliarder kroner, nær en halvering av de første investeringsanslagene. Samtidig er de utvinnbare ressursene betydelig økt.

Det er gledelig at selskapene nå ønsker å bygge ut Trestakk. Prosjektet viser at arbeidet med å redusere utbyggingskostnadene gir resultater i form av gjennomføring av nye prosjekter med god lønnsomhet. Gode og kostnadseffektive løsninger gjør det mulig å realisere prosjekter som Trestakk, selv med lavere oljepris, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

PUD-overrekkelse

Fra venstre: Torger Rød (Statoil), Gerd Kristiansen (LO), Tord Lien og Arne Sigve Nylund (Statoil). (Foto: HEV/OED).

Trestakk er lokalisert om lag 27 kilometer sørøst for Åsgard A-plattformen. Funnet vil bli bygd ut med en bunnramme med en tilknyttet satelittbrønn, og vil bli tilkoblet produksjonsskipet Åsgard A via et produksjonsrør og et rør for gassinjeksjon. Trestakk vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på Åsgard A og sikre høy grad av ressursutnyttelse i Åsgard-området. Det at eksisterende infrastruktur i området utnyttes, gjør Trestakk til en kostnadseffektiv utbygging med god lønnsomhet. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2019.

Trestakk er et viktig bidrag i den videre utviklingen av Norskehavet. Utbyggingen bidrar til å opprettholde videre drift på Åsgard A. Trestakk er nok et eksempel på at funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt. At en lykkes med dette er viktig for aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel framover, sier Lien.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 091 er Statoil (operatør, 59,1 pst.), ExxonMobil (33 pst.) og Eni (7,9 pst.).

 Trestakk: Trestakk er en skikkelse fra norske folkeeventyr og er en norsk variant av Askepott-historien. Navnet passer godt inn i området hvor det er andre felt med eventyrnavn som Smørbukk og Tyrihans.

Til toppen