Listhaug i interpellasjon i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte i dag på interpellasjon i Stortinget frå Morten Ørsal Johansen (FrP) om pelsdyr.

Interpellasjonar
Ein interpellasjon er eit meir omfattande spørsmål til regjeringa, som er gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet blir kalla interpellant. Det skal svarast på spørsmålet så raskt som mogleg, seinast éin månad etter at det er stilt. Svaret blir lagt fram for Stortinget under ein såkalla interpellasjonsdebatt. Ein slik debatt skal maksimum vare ein time og tretti minutt.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under interpellasjonen på Stortinget i dag. Foto: Nett-TV Stortinget Foto: Foto: Nett-TV Stortinget
Til toppen