Liten endring i internasjonale priser i september

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prisene på både korn, kjøtt og egg i EU endret seg lite fra august til september. Internasjonale priser på flere landbruksvarer ligger nå på et lavt nivå, og FAOs prisindeks lå i september 19 prosent lavere enn for et år siden. En svekket norsk krone bidrar imidlertid til noe høyere pris målt i norske kroner.

Internasjonale kornpriser endret seg lite fra august til september, men ligger på et lavt nivå ettersom tilgangen er god og konkurransen på eksportmarkedet er sterk. Det internasjonale kornrådet (IGC) oppjusterte i september sin prognose for verdens kornproduksjon i sesongen 2015–2016, blant annet grunnet gode avlinger av hvete og bygg. Prognosen for tilgangen på mais gikk ned, etter at deler av avlingen i EU ble skadet av varmt og tørt vær. Mot slutten av måneden førte tørt vær i Australia, Russland og Ukraina til en svak prisøkning på hvete. For hjemmemarkedet ble dette forsterket av en svekket norsk krone.

Egg.
Prisene på både korn, kjøtt og egg i EU endret seg lite fra august til september. Foto: Colourbox