Longyearbyen: Regjeringen vil samle boligforvaltningen hos Statsbygg og Store Norske Boliger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gjøre forvaltningen av den offentlig eide boligmassen i Longyearbyen mer effektiv, og ønsker derfor å redusere antallet boligforvaltere. Det tas sikte på at boligmassen samles hos Statsbygg og Store Norske Boliger.

– Boligpolitikken er et godt virkemiddel for å videreutvikle Longyearbyen som et levedyktig lokalsamfunn i samsvar med målene i svalbardpolitikken. Målet er å sikre boliger til de offentlig ansatte og bidra til en god forvaltning av boligmassen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Staten har innledet dialog med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) med sikte på overtagelse av deres boliger. UNIS vil dermed kunne konsentrere seg mer om sin kjernevirksomhet. Videre er det innledet en dialog med Longyearbyen lokalstyre for å vurdere om også deres boliger bør tas over av staten.

Det arbeides også for å trekke de rasutsatte studentboligene i Nybyen i Longyearbyen ut av markedet med sikte på sanering.

– Det er viktig at folk som bor i Longyearbyen kjenner seg trygge, og at boligene har en akseptabel standard, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Samfunnet i Longyearbyen er i omstilling. Befolkningsvekst fører til et press på boliger, tjenester og infrastruktur. En viktig del av svalbardpolitikken er at samfunnet ikke skal vokse ut over dagens nivå. Det legges derfor ikke opp til vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen. Eventuell utskifting av boliger bør løses gjennom transformasjon og fortetting, ikke ved å ta ubebygde arealer i bruk.

Det private boligmarkedet er stramt. Boligsituasjonen for private bedrifter og privatpersoner i Longyearbyen har ikke vært del av gjennomgangen av boligmassen som nå er gjort. Store Norske Boliger skal fortsatt kunne leie ut boliger til arbeidsgivere i privat sektor dersom det er kapasitet til det.