Lønnsregulering for dommere i ting- og lagmannsrettene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har fastsatt lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene med virkning fra 01.10.2009 .

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har med virkning fra 01.10.2009 fastsatt følgende lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene:

 

Tingretten:

Kategori

Betegnelse

Lønn per 01.10.09

T0

Tingrettsdommer

856 000

T1

Domstolleder 1-9 årsverk

920 000

T1 A

Avd.leder/nestleder 1-9 årsverk

905 000

T2

Domstolleder 10-24 årsverk

960 000

T2 A

Avd.leder/nestleder 10-24 årsverk

930 000

T3

Domstolleder 25-50 årsverk

975 000

T3 A

Avd.leder/nestleder 25-50 årsverk

942 000

T4

Domstolleder 51-99 årsverk

1 030 000

T5

Domstolleder 100 årsverk eller mer

1 100 000

 

Lagmannsretten:

Kategori

Betegnelse

Lønn per 01.10.09

L0

Lagdommer

900 000

L1

Lagmann

945 000

L2

Lagmann/avd.leder/"ene-lagmann"

997 000

L3

Førstelagmann

1 070 000

L4

Førstelagmann> 50 ansatte

1 131 000

FAD har lagt til grunn protokoll av 4. oktober 1999 ved årets regulering. Reguleringen er blant annet basert på den faktiske lønnsutviklingen for ledere i statens lederlønnssystem pr 31.12.2008.

Til toppen