Lovforslag om elsertifikater på høring i Sverige

Infrastrukturdepartementet i Sverige har i dag sendt på høring et forslag om endringer i den svenske elsertifikatloven. Der foreslås det blant annet at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035, og at det ikke skal tildeles elsertifikater for produksjon av fornybar elektrisitet i anlegg som er satt i drift etter 31. desember 2021.

I 2017 ble det gjennomført en endring i avtalen mellom Norge og Sverige om det felles elsertifikatmarkedet for å legge til rette for at Sverige kunne øke sitt nasjonale ambisjonsnivå til å finansiere 18 TWh ny fornybar elektrisitet innen 2030 innenfor rammen av elsertifikatmarkedet. Elsertifikatmarkedet ble samtidig forlenget til 2045. Målet for 2030 ligger an til å nås innen utløpet av 2021, ifølge rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat og den svenske Energimyndigheten. På denne bakgrunn foreslår Infrastrukturdepartementet i Sverige å avslutte systemet tidligere. Forslaget åpner for å sette stoppdatoen senere enn 31. desember 2021 hvis målet ikke nås, eller tilbudet av elsertifikater blir for lite i forhold til etterspørselen frem mot 2035.

Avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater må endres dersom det svenske lovforslaget skal kunne gjennomføres, og dette krever enighet mellom landene. Olje- og energidepartementet fører samtaler med Infrastrukturdepartementet om en eventuell avtaleendring. En tidligere avslutning av elsertifikatmarkedet må ivareta hensynet til norske forbrukere og aktørene i elsertifikatmarkedet. Olje- og energidepartementet følger utviklingen i elsertifikatmarkedet tett fremover.

Les Infrastruktur­departementets høringsnotatet om elsertifikater i Sverige her