Nyheter

Lovforslaget om konverteringsterapi sendes til Stortinget sommeren 2023

Departementet har i dag varslet Stortinget om at lovproposisjonen om forbud mot konverteringsterapi ikke kommer i april.

For å sikre et godt og konkret lovforbud må regjeringen arbeide noe lengre med proposisjonen, og fremmer forslaget i løpet av sommeren.