Luftfartskonsultasjoner: Norge på ICAN-møte i desember

ICAO Air Services Negotiations Conference 2013 (ICAN 2013)

Norge skal sammen med Sverige delta på ICAN 2013 i Durban 9. til 13. desember 2013. ICAN-møtene arrangeres av ICAO og er et treffpunkt for land som ønsker å gjennomføre luftfartskonsultasjoner med en rekke andre land innom en kort periode. Relevante aktører er velkomne til å gi synspunkter på de kommende forhandlingene.

Norge skal sammen med Sverige delta på ICAN 2013 i Durban 9. til 13. desember 2013. ICAN-møtene arrangeres av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) og er et treffpunkt for land som ønsker å gjennomføre luftfartskonsultasjoner med en rekke andre land innom en kort periode. Relevante aktører er velkomne til å gi synspunkter på de kommende forhandlingene.

Hovedformålet med konsultasjonene er forskjellig fra land til land. Med visse land dreier det seg om forhandlinger om en modernisering av allerede signerte eller paraferte luftfartsavtaler, ikke minst å bringe luftfartsavtalene i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen. I andre tilfeller gjelder det samtaler om vilkår for trafikkrettighetene til og fra Skandinavia og forbedre mulighetene for et godt rutetilbud

Norge og Sverige møter i en felles delegasjon og har gjennom sekretariatet til ICAN 2013 bedt om møte med følgende land: Korea, Sør-Afrika, Tyrkia, Kenya, Tanzania, Uganda, Hong Kong, Iran, New Zealand, Seychellene, Canada. I tillegg har Curacao, Gambia, Jamaica, Saint Maarten og Forente Arabiske Emirater bedt om å få møte Norge og Sverige.

Synspunkter fra aktørene

EU- og EØS-luftfartsselskap som har lisens i henhold til forordning nr. 1008/2008 (tidligere 2407/92) – og som er etablert i Norge – er velkomne til å gi sine synspunkter vedrørende de kommende forhandlingene til Samferdselsdepartementet ved å kontakte rådgiver Ellen Krag, tel. +47 22 24 83 29, e-post: ellen.krag@sd.dep.no

Til toppen