Historisk arkiv

Luftig og grønt for lam fra Lofoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lofotens grønne bratte lier og hvite sandstrender tiltrekker seg både folk og fe. Nå skal nye vegetasjonskart dokumentere beitekvaliteten for lofot-lam.

I århundrer har mennesker og dyr befolket flatene og fjellsidene rundt surfecampen på Undstad, og gode beiter har fått utvikle seg gjennom lang tids bruk. For sauebøndene i området er det selvsagt at beitekvaliteten er høy, og i forbindelse med markedsføringen av merkevaren Lofotlam fremheves nettopp de gode beitene.

Nå ønsker Vestvågøy kommune og Norsk landbruksrådgivning Lofoten å kartlegge vegetasjonen og dokumentere beitekvaliteten i utmarksbeitene på yttersida av Vestvågøya. Til sammen skal vel 40 kvadratkilometer utmarksbeiter kartlegges, men bare etter få dagers kartlegging er det tydelig at utmarksbeitene vest i Lofoten har spesielle kvaliteter.

Beiter med høg kvalitet
- Ja, bare etter første uken med registrering var det tydelig at dette er beiter med høg kvalitet, og med prosentandel av de beste beitene som er langt ut over det vanlige, sier Finn-Arne Haugen, til daglig regionleder ved Skog og landskaps kontor i Tromsø.

- Store areal med gode beiter er ikke uvanlig i Nord-Norge, det har vi sett ved kartlegginger forskjellige steder både i Nordland, Troms og Finnmark. Lofoten skiller seg likevel ut fordi en så stor del av vegetasjon er sterkt kultivert gjennom lang tids beiting, noe som gir høgt innhold av grasarter som er gunstige beiteplanter. 

Holder landskapet vedlike
- Husdyrbeite holder busker, kratt og trær nede og det er nettopp det som både skaper og opprettholder det karakteristiske lofot-landskapet med de grønne liene. De typiske terrassene etter dyretråkk som vi ser oppover liene viser også at her har det gått dyr på beite i lang, lang tid, sier Haugen.

I samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Lofoten har Vestvågøy kommune kommet fram til at vegetasjonskartleggingen av Lofotens ytterside vil være et godt verktøy for å få til en helhetlig utvikling av området.

Lofotlam 
De grønnkledte fjellsidene viser tydelige spor etter beiting langt tilbake i tid. Det har vært bosetning i Lofoten i flere tusen år, og det har vært drevet med dyrehold og beitebruk i flerfoldige generasjoner. (Foto: Lofotlam)