Luftkvalitet i Oslo og Bergen: Samferdselsministeren inviterer til møte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I Oslo og Bergen har det i vinter flere ganger vært målt høy luftforurensing. Kommunene har verktøy for å håndtere slike akutte situasjoner med dårlig luftkvalitet, men jeg registrerer at man både i Oslo og Bergen er usikre på hvilke tiltak de kan sette inn. Jeg inviterer derfor nå til et møte for å se på kommunenes fullmakter og muligheter.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag har invitert byrådsrepresentanter fra Bergen og Oslo til et møte i Samferdselsdepartementet 26. januar 2016.

Temaet for møtet vil være kommunens virkemidler og muligheter til å begrense luftforurensingen i midlertidige, akutte perioder.

Les invitasjonen (pdf)