Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktigere enn noen sinne

For mange eldre og pleietrengende er det dagens absolutte lyspunkt når hjemmetjenesten ringer på døra.

Nå er dette lyspunktet viktigere enn noen sinne!

Mange møteplasser har blitt lagt ned som en følge av smittefare.

Mange eldre og pleietrengende har blitt engstelige for å gå ut fordi de er i risikogruppen som må unngå smittefare.

Hjemmetjenesten er derfor et etterlengtet og friskt pust inn i en hverdag som for mange har blitt ekstra tung og altfor stillestående.

For de som mottar tjenestene, har det blitt enda viktigere enn før.

For de som yter tjenestene, har det blitt mer krevende enn før.

De ansatte skal ikke bare gi pleie, omsorg og behandling.

De skal også passe på at det skjer på en måte som er trygg med tanke på smitte.

Helsedirektoratet har laget faglige råd om hvordan pasienter og brukere i den kommunale hjemmetjenestene nå skal ivaretas på best mulig måte.

Det skal også lages en egen nettside med opplæringsmateriell om smittevern.

Vi har snakket mye om at helsepersonell på sykehusene blir stilt overfor vanskelige beslutninger i tiden som kommer.

Det blir helsepersonell i kommunene også.

De må også velge hvem som skal hjelpes først og hvem som må vente.

Helsedirektoratet har laget en veileder som skal være til støtte for helsepersonell som står overfor vanskelige prioriteringer.

Vi ønsker at denne veilederen skal utdypes og konkretiseres i samarbeid med dem som har skoene på.

Helsedirektoratet har derfor invitert Sykepleierforbundet og Fagforbundet inn i dette arbeidet.

Jeg er glad for at begge forbund har sagt ja til å bli med på denne viktige jobben.

*****

Så til en nyhet om smittevernutstyr!

Å sørge for at de som jobber i helsetjenesten kan føle seg trygge – er noe av det aller viktigste vi gjør disse dagene.

Alt smittevernutstyr er etterlengtet og etterspurt, enten det kommer med fly fra utlandet eller med lastebil fra innlandet.

Men i en tid der mange bedrifter må stenge og permittere ansatte, er det ekstra fint å kunne kjøpe norskprodusert utstyr.

I helgen inngikk Helse Sør-Øst avtale med to bedrifter om produksjon av visir til bruk i helsetjenesten.

Det er med RK Grafisk AS i Oslo, der produksjonen starter umiddelbart.

Første levering er 10.000 visir innen torsdag denne uken.

Det er bestilt 50.000 i første omgang, med opsjon på flere.

Helse Sør-Øst har også inngått avtale med Less AS på Kapp.

Oppstart produksjon skjer umiddelbart her også.

Første levering er 40.000 visir innen 15. april.

Det er bestilt 500.000 i første omgang, med opsjon på flere.

Til toppen