Presseinvitasjon:

Mæland inviterer til maritimt toppmøte

Næringsminister Monica Mæland inviterer til maritimt toppmøte på Nor-Shipping tirsdag 30. mai.

- Det er en stor glede for meg som maritim minister å samle politikerkolleger og bedriftsledere fra hele verden tirsdag morgen. Vi skal drøfte de store utfordringene, men også mulighetene som næringen nå står overfor, sier næringsminister Monica Mæland.

Møtet finner sted rett før Nor-Shippings åpningskonferanse, tirsdag 30. mai. Nor-Shipping regnes som en av verdens fem mest betydningsfulle og kjente shippingmesser, og er et viktig møtested og forum for verdens skipsfartsnæring.

- Det har vært krevende tider for maritim næring de siste årene. Her i Norge har lav oljepris gitt store negative ringvirkninger, spesielt for den maritime offshorenæringen. Det er imidlertid positivt at vi nå har færre skip i opplag, og vi ser en imponerende vilje og evne til omstilling i næringen, sier Mæland.

Det er ventet at om lag 35 000 bransjefolk og shippinginteresserte fra 50 land vil delta på shippingmessen. 

- Nor-Shipping er en viktig utstillingsarena for norske og internasjonale maritime selskaper. Det skjer mye spennende i de maritime klyngene i Norge. Elektrifisering av skip, ny miljøvennlig skipsdesign, og digitalisering og automatisering kommer nå for fullt, sier næringsministeren.

Det er Norges Varemesse som eier og arrangerer Nor-Shipping. Les mer om programmet her.

Hva: Maritimt toppmøte.

Når: Tirsdag 30. mai  klokka 08:00-09:00. Pressen kan komme inn mot slutten av møtet, fra ca. 08:45.

Hvor: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm.

Til toppen